top of page

Τι είναι η psydesk.org

Η psydesk.org είναι η πρώτη αμιγής κοινωνική δράση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας που προσφέρει την δωρεάν υπηρεσία CBTWebHelper. Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία ψυχοθεραπευτών-πελατών, βοηθά τον επαγγελματία Ψ.Υ. στην καθημερινή του πρακτική και προωθεί την Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία & Ερευνα. 

Στόχος μας είναι τα έξοδα διατήρησης και επέκτασης της υπηρεσίας  να καλύπτονται αποκλειστικά κατά ένα 95% από τις δωρεές και τις χορηγίες της κοινότητας των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και των συναφών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει προς το παρόν την Ελληνική, την Αγγλική και την Γερμανική γλώσσα. Μέσω της εφαρμογής ο θεραπευτής μπορεί:

 

 • Να δημιουργεί λογαριασμούς των ασθενών του, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία τους για περισσότερη ασφάλεια (αποθήκευση  δεδομένων σε ασφαλή σέρβερ, κρυπτογραφημένα και ανώνυμα). Μόνο το email και το όνομα του ψυχοθεραπευτή είναι υποχρεωτικά για άνοιγμα του δωρεάν λογαριασμού (τα υπόλοιπα επαγγελματικά στοιχεία είναι πραιρετικά). Για κάθε νέο ασθενή/πελάτη που αυτός εισάγει, απαιτείται μόνο ο αριθμός μητρώου από το Βιβλίο Ασθενών του που διατηρεί ο ίδιος στο γραφείο του (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο).

 • Να διενεργεί, συνδυαστικά, εξ αποστάσεως συνεδρίες μέσω  διαδικτύου (redirecting to talky.io) ενώ κρατά σημειώσεις που θεωρούνται σημαντικές για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

 • Να δημιουργεί δυναμικά Ημερολόγια Δυσλειτουργικών Σκέψεων (ΗΔΣ) στη βάση της πορείας της θεραπείας, προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλάζοντας τη σειρά των στηλών. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο, καθώς το ΗΔΣ εξελίσσεται συνεχώς ανάλογα με την πορεία της θεραπείας.

 • Να δημιουργήσει βιβλιοθήκη ψυχο-εκπαιδευτικού υλικού με υλικό από το διαδίκτυο (εικόνα, βίντεο, κείμενο), να εισάγει έγγραφα PDF, εικόνες και σχεδιαγράμματα jpg/png που έχει δημιουργήσει προκειμένου να τα αναθέτει σε ασθενείς κατά περίπτωση με σκοπό την παροχή γνώσης που διευκολύνει την αυτο-διαχείριση του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

 • Να κάνει χρήση ψυχομετρικών τεστ για την ποσοτική αξιολόγηση των ασθενών,να συγκρίνει στατιστικά και με γραφήματα τη πορεία της θεραπείας.

 • Να διευκολυνθεί στη διατύπωσης περίπτωσης και στο θεραπευτικό πλάνο του ασθενή με κωδικοποιημένα στοιχεία της CBT.

 • Να προγραμματίσει συνεδρίες σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.

 • Να διεξάγει ερευνητική εργασία στη βάση ανώνυμων ψυχομετρικών δεδομένων που δημιουργείται από τους χρήστες της πλατφόρμας.

 • Να δημουργεί και να εκτυπώνει επαναχρησιμοποιούμενα φύλλα μέτρησης CBT αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής

 • Να προγραμματίσει καθημερινή λήψη SMS που τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις της ημέρας (συνεδρίες, δράσεις κτλ) που έχει καταχωρήσει στο προσωπικό του ημερολόγιο.

 • Να συνδεθεί μέσω φορητής συσκευής προκειμένου να κάνει ανασκόπηση εργασιών με επιλεγμένο ασθενή (προς το παρον μόνο να δει Ημερολόγιο Δυσλειτουργικών σκέψεων ασθενή, σημειώσεις για τον ασθενή, διαχείριση ραντεβού)

 

 

 

Μέσω της εφαρμογής ο ασθενής μπορεί:

 

 • Να συνδεθεί στο σύστημα ανά πάσα στιγμή και να συμπληρώσει το δικό του Ημερολόγιο Δυσλειτουργικών Σκέψεων.

 • Να αξιοποιήσει το ψυχο-εκπαιδευτικό υλικό που του έχει ανατεθεί από τον θεραπευτή.

 • Να συμπληρώσει ερωτηματολόγια αξιολόγησης τα οποία του αναθέτει ο θεραπευτής.

 • Να προγραμματίσει δραστηριότητες (συμπεριφορική ενεργοποίηση, συμπεριφορικά πειράματα) στο δικό του ημερολόγιο σε συνεργασία με τον θεραπευτή.

 • Να εμπλουτίσει τμήματα του ιστορικού του που αναδύονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 • Να δημιουργήσει σημειώσεις (flash cards) που προάγουν την πρόοδο της θεραπείας του.

 • Να συνδεθεί μέσω φορητής συσκευής προκειμένου να ενημερώσει το Ημερολόγιο Δυσλειτουργικών Σκέψεων του, τις σημειώσεις συνεδριών του, και το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του.

Το CBTWebHelper υποστηρίζεται από δύο περιφερειακές εφαρμογές της psydesk.org. Η μια προσφέρει δωρεάν και ανώνυμα έγκυρα ψυχομετρικά τεστ που συμβάλλουν στην αυτογνωσία σας. Προσφέρεται η  δυνατότητα επικοινωνίας (πάντα ανώνυμα, δεν απαιτείται η εισαγωγή email) με ειδικούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για μια πρώτη συμβουλή σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ανώνυμος χρήστης. Η άλλη προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης ειδικού, που είναι διαθέσιμος, μέσω του χάρτη google σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα

bottom of page