4.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η αξία της ατομικής συμβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο ώστε να τον βοηθήσει στην λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης μιας πληρέστερης γνώσης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, των ενδιαφερόντων του, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών του, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας συζητώ κατ’ ιδίαν με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό να τους βοηθήσω να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να επιλέξουν και να σχεδιάζουν επαγγελματικές διαδρομές  που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους. Η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει την χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων και συμβουλευτική συνέντευξη προκειμένου να αναγνωριστούν συνήθειες ή συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, ποιες ιδιαίτερες ανάγκες θέλει να καλύψει μέσω της επιλογής συγκεκριμένου επαγγέλματος κλπ

PeopleForward

Πανεπιστημίου 39

Αθήνα, 105-64

Τηλ: +30 - 69 32 52 5594

Δευ - Παρ: 5.30μμ - 9.30μμ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΩΡΕΑΝ

Συνεδρίες Σάββατο & Κυριακή

κατόπιν συνεννόησης​​.

© 2020 by Michael Batakis. Proudly created for PeopleForward.gr