3.

Αξιολόγηση

Προσωπικότητας

MMPI-2

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 είναι το περισσότερο διαδεδομένο, έγκυρο με πλήθος επιστημονικών μελετών και δημοσιεύσεων ψυχομετρικό τεστ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας στον διεθνώς. Δικαίωμα χρήσης, ανάλυσης και αξιολόγησης του MMPI-2 τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως έχουν μόνον οι Ψυχολόγοι. Είναι το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ στον κόσμο το οποίο γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια ενώ το πλαίσιο που διέπει την παροχή, χρήση,ανάλυση, δημοσίευση κ αξιολόγηση του MMPI-2 είναι αυστηρότατο κ δεσμεύει τους Ψυχολόγους παγκοσμίως σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο μελετημένο εργαλείο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας του ατόμου μέσω μιας σειράς παραγόντων και των συσχετίσεων αυτών μεταξύ τους. Πρόκειται για μια δοκιμασία προσωπικότητας που χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς όχι μόνο στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας αλλά επίσης χρησιμοποιείται συχνά και από εταιρείες για την επιλογή προσωπικού, την συμβουλευτική σταδιοδρομίας και την συμβουλευτική γάμου και οικογένειας, τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με σχετική συνέντευξη στα πλαίσια των αποτελεσμάτων του MMPI. 

Το MMPI®-2 περιέχει 120 δείκτες  (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς

και συμπληρωματικές κλίμακες όπως για παράδειγμα έλλειψη κινήτρων, χαμηλή αυτοπεποίθηση, επιθετικότητα, κυριαρχία κλπ ), καθώς και 8 κλίμακες εγκυρότητας. Μερικές από τις χρήσεις του τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 είναι:

  • η διαφοροδιάγνωση ψυχοπαθολογίας

  • η επιλογή προσωπικού για (βιομηχανία τροφίμων, εστίαση, θέσεις ασφαλείας κλπ)

  • η συμβουλευτική σταδιοδρομίας

  • η συμβουλευτική ζευγαριών.

Στην αξιολόγηση της προσωπικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός εργαλεία προκειμένου να διερευνήσουν συγκεκριμένες θεματικές αλλά και τις προσωπικές αξίες του ατόμου ώστε η αξιολόγηση να συμπεριλαμβάνει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του ατόμου συμπεριλαμβάνοντας τόσο με τα δυνατά του σημεία όσο και τα σημεία που χρήζουν προσοχής και βελτίωσης . 

PeopleForward

Πανεπιστημίου 39

Αθήνα, 105-64

Τηλ: +30 - 69 32 52 5594

Δευ - Παρ: 5.30μμ - 9.30μμ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΩΡΕΑΝ

Συνεδρίες Σάββατο & Κυριακή

κατόπιν συνεννόησης​​.

© 2020 by Michael Batakis. Proudly created for PeopleForward.gr